Close
Type at least 1 character to search
Back to top

LIIKETOIMINTAA TUKEVAT TIETOJÄRJESTELMÄT

Toimiiko tietojärjestelmänne moitteettomasti ?
Imobile kartoittaa yrityksenne liiketoiminnan prosesssit ja etsii toimintaanne tukevan tietojärjestelmän. Osallistumme myös ylläpitoon ja jatkuvaan kehittämiseen koko elinkaaren ajan.

AUTOMATISOINTI VAPAUTTAA AIKAA JA VÄHENTÄÄ KUSTANNUKSIA

Liiketoiminta prosessien automatisointi ja automattinen tietojenkäsittely luovat säästöjä ja vapauttavat aikaa ydintoimintojen hoitamiseen sekä asiakastyöhön.

Kartoitamme liiketoimintanne prosessit ja tiedot ja etsimme teille sopivan järjestelmäratkaisun. Huolehdimme myös integraatioista muiden järjestelmien välillä. Olemme mukana käyttöönotossa ja annamme tarvittaessa tukipalvelut järjestelmän koko elinkaaren ajan. Haluamme myös kehittää tietojärjestelmäympäristöä liiketoiminnallisten tavoitteiden muuttuessa.

Asiakkaidemme suunnalta on usein noussut esiin seuraavia tavoitteita tietojärjestelmien hankinnalle:  kilpailukyvyn parantaminen, tietovirtojen hallinta, toimintojen ohjaus ja raportointi sekä uusien palvelujen integrointi liiketoimintaan.

MIKÄ TIETOJÄRJESTELMÄ SOPISI MEILLE?

Toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) tärkein tehtävä on auttaa yritystä toimimaan kannattavasti ja asiakaslähtöisesti. ERP:it mielletään usein isojen yritysten järjestelmiksi. Yritysten toiminta sisältää yhä enemmän palveluelementtejä ja verkostoja hyödyntäviä prosesseja.

ERP järjestelmällä hallitaan asiakasrajapinnan, palvelujen ja tuotannon tiedot. Sillä seurataan asiakassuhteisiin ja sisäisiin prosesseihin liittyvät tapahtumat asiakassuhteen syntymisestä alkaen koko asiakkuuden elinkaaren ajan. Järjestelmä tuottaa myös tiedot taloushallinnon järjestelmälle.

Asiakkuudenhallintajärjestelmä (CRM) parantaa myyntitiimin tiedonvälitystä ja luo selkeän tavoitteellisen struktuurin tehtävien suorittamiselle ja aikatauluttamiselle. Integroiminen muihin myynnin ja markkinoinnin järjestelmiin automatisoi tehtäviä ja säästää turhalta päällekkäiseltä manuaaliselta työltä.

Varausjärjestelmä on hyvä esimerkki asiakkaiden suunnalta nousseesta tarpeesta automatisoida liiketoiminnallisten resurssien varaamista ja siten saada asiakkaan käyttökokemus sujuvaksi ja miellyttäväksi.

Verkkokauppa on hyvä esimerkki myynnin kasvattamisesta ja tuotteiden saatavuuden parantamisesta.

HANKINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO LIIKETOIMINNAN EHDOILLA

1
2
3
4
1
2
3
4

Kartoitus

Liiketoimintaprosessien kartoitus

Suunnittelu

Prosessien kehittäminen ja automaatio

Käyttöönotto

Tietojärjestelmän käyttöönottoprojekti

TUKI

Elinkaarenhallinta ja tuki

APUA TIETOJÄRJESTELMÄN HANKINNASSA JA KÄYTTÖÖNOTOSSA

Ongelmia PK-yrityksille tietojärjestelmäratkaisun hankinnassa ja käyttöönotossa aiheuttaa hyvin usein tietojärjestelmän ominaisuuksien sovittaminen yrityksen toimintatapoja ja kehittämistä tukevaksi kokonaisuudeksi. Tietojärjestelmät ovat joko liian jäykkiä tai vaativat suuren määrän konfigurointia tai räätälöintiä. Tästä syntyy kustannuksia ja avainhenkilöiltä vaaditaan suurta aikapanosta.

Imobile kartoittaa tarpeenne, tekee vaatimusmäärittelyn, kartoittaa sopivat vaihtoehdot ja hoitaa kilpailutuksen, on mukana käyttöönotossa ja antaa tuen järjestelmän koko elinkaaren ajan sekä osallistuu järjestelmäympäristön kehittämiseen liiketoiminnan muuttuvien tarpeiden pohjalta.

    TARJOUSPYYNTÖLOMAKE